دوره جامع تربیت کارشناس صادرات

در این دوره شما آموزش های لازم در زمینه های بازرگانی و تجارت بین الملل را آموزش میبنید.

0
5,900,000 تومان

دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

بدون امتیاز 0 رای
2,230,000 تومان

در این دوره شما آموزش های لازم در زمینه های بازرگانی و تجارت بین الملل را آموزش میبنید.

3
2,230,000 تومان