0
1,300,000 تومان

تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
0
460,000 تومان
0
2,230,000 تومان

کارگاه آموزشی تربیت مدیر فروش

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
0
1,200,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
 دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری
1
300,000 تومان

دوره آموزشی طراحی برنامه بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
 دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری
0
450,000 تومان

دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
 دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری
0
270,000 تومان